Zwrot VAT dla firm

Nasza firma pomaga uzyskać zwrot podatku VAT z krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii. Oferta zwrotu podatku VAT z UE oraz Norwegii kierowana jest szczególnie do firm transportowych w zakresie VATu zapłaconego przy nabyciu paliwa, opłat drogowych, parkingów. Współpracujemy również z przedsiębiorstwami z innych branż, zarówno małymi jak i dużymi, dzięki czemu mogą one  ubiegać się o zwrot podatku VAT za różne wydatki na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii.

Usługa zwrotu VAT jest dostępna dla polskich firm, zarówno spółek, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, firm dużych i małych. Każdemu przedsiębiorcy przysługuje zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów i usług w krajach Unii Europejskiej, gdy wydatki te związane są z prowadzoną przez nich działalnością.

 


Dowiedz się więcej

Pomagamy uzyskać zwrot VAT za:

Paliwo

Utrzymanie floty

Opłaty autostradowe

Spotkania biznesowe

Pobyt w hotelu

I wiele więcej

6

 • 1. Rozpoczęcie współpracy

  Po telefonicznym lub mailowym kontakcie z nami otrzymacie Państwo umowę oraz dokumenty niezbędne do podjęcia współpracy.

 • 2. Dostarczenie dokumentów

  Przesyłają nam Państwo paragony i/lub faktury drogą elektroniczną lub pocztową – akceptujemy oryginały i kserokopie.

 • 3. Sporządzenie wniosków o zwrot VAT

  Weryfikujemy dokumenty i wysyłamy wniosek do polskiego urzędu skarbowego.

 • 4. Wysłanie wniosków

  Polski urząd przekazuje wniosek do odpowiedniego urzędu zagranicznego

 • 5. Rozpatrzenie wniosku

  Organ zagraniczny rozpatruje wniosek i wydaje decyzję w ciągu 4 miesięcy od jego otrzymania.

 • 6. Zwrot podatku VAT

  Przelew następuje w ciągu 10 dni na wskazane przez Państwa konto.

Procedura

Wnioski o zwrot VAT przygotowywane są według zasad, których wymaga administracja danego państwa. Procedura odbywa się elektronicznie, a wnioski składane są osobno do poszczególnych krajów. Urząd zagraniczny w trakcie rozpatrywania wniosku może prosić o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia, co wydłuża czas oczekiwania na zwrot VAT.
Dokumentami uprawniającymi do ubiegania się o zwrot VAT z UE są prawidłowo wystawione faktury, które potwierdzają nabycie danych towarów za granicą. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot VAT na podstawie posiadanych paragonów, jednakże są one uznawane na zasadach szczególnych zależnych od kraju. Przepisy w poszczególnych krajach i wymagana dokumentacja podlegają ciągłym aktualizacjom, dlatego zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem lub przez formularz na naszej stronie w celu ustalenia, czy na podstawie Państwa dokumentów można ubiegać się o zwrot podatku VAT.

Ceny

Nasze wynagrodzenie jest uzależnione od wkładu pracy i zakresu świadczeń. Ostateczne koszty są ustalane indywidualnie podczas rozmowy, kiedy staramy się poznać potrzeby i specyfikę pracy naszych Klientów.

Terminy

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT upływa 30 września bieżącego roku za rok poprzedni.
Nie ma możliwości łączenia dokumentów z różnych lat. Wnioski można składać rocznie lub kwartalnie do jednego kraju.

 

Minimlna kwota VAT na dokumentch zawartych we wniosku do danego kraju                                                       

Wniosek o zwrot VAT roczny           50 Euro

Wniosek o zwrot VAT kwartalny    400 Euro                                                      

Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o zwrot podatku VAT z UE?

Jeśli firma jest zarejestrowana w Polsce i jest czynnym podatnikiem VAT może ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego w innym państwie UE w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.

By ubiegać się o zwrot podatku VAT z zagranicy, przedsiębiorca musi spełnić szereg określonych warunków:

 • działalność gospodarcza musi być zarejestrowana w Polsce, a firma musi być płatnikiem VAT,
 • przedsiębiorca nie może dokonywać sprzedaży swoich towarów lub usług w kraju, w którym został poniesiony wydatek, jeśli jest w nim zarejestrowany do VAT,
 • wydatki na towary lub usługi mogą być związane wyłącznie z działalnością gospodarczą,
 • wydatki poniesione na towary lub usługi nie mogą być wydatkami prywatnymi,
 • przedsiębiorca ma odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup towarów lub usług (faktury, rachunki), wystawione zgodnie z przepisami kraju, w którym zamierza ubiegać się o zwrot podatku VAT.

Jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek o zwrot podatku VAT z zagranicy?

Zakup towarów lub usług powinien być udokumentowany prawidłowo wystawioną fakturą. Paragony uznawane są w niektórych krajach na zasadach szczególnych, działają jak „uproszczona” faktura, dotyczą jednak z reguły mniejszych kwot. By sprawdzić, czy możliwy jest zwrot podatku VAT na podstawie paragonu, najlepiej skontaktować się z wyspecjalizowanym biurem księgowym, jak nasze.

Za jakie towary można otrzymać zwrot podatku VAT z UE?

Zwrot podatku VAT przysługuje za wydatki poniesione na towary i usługi związane z wykonywaniem działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce. Są to najczęściej:

 • zakup paliwa
 • opłaty za przejazdy autostradami
 • opłaty parkingowe
 • zakwaterowanie w hotelach
 • posiłki w restauracjach
 • opłaty za wejściówki na konferencje, targi
 • zakup narzędzi
 • opłaty za komunikację miejską lub taksówki
 • zakup żywności
 • wydatki związane z eksploatacją pojazdów

Za jakie towary NIE można otrzymać zwrotu podatku VAT?

Zwrot podatku VAT nie przysługuje za:

 • zakup towarów przywożonych z terytorium innego kraju UE na terytorium PL
 • zakupy prywatne

oraz zasadniczo za alkohol, papierosy, artykuły luksusowe, jednakże zależy to bezpośrednio od przepisów danego państwa członkowskiego UE.

Czy warto ubiegać się o zwrot podatku VAT?

Ubieganie się o zwrot podatku VAT może wydawać się skomplikowane, warto więc powierzyć to profesjonalistom, dzięki którym możecie Państwo odzyskać do 100% * zapłaconego w danym kraju podatku VAT.

 

*całkowita kwota zwrotu ostatecznie zależy od kraju członkowskiego i jego przepisów.

Jak długo firma czeka na zwrot podatku VAT z UE?

Procedura rozpatrywania dokumentów o zwrot podatku VAT trwa zwykle do 4 miesięcy. Jeśli urząd skarbowy poprosi o dodatkowe wyjaśniania okres ten może ulec wydłużeniu.
Warto mieć na uwadze, że czas rozpatrywania wniosków może być dłuższy, gdy składa się je pod koniec września, kiedy mija termin składania wniosków za poprzedni rok. W tym czasie wiele podmiotów ubiega się o zwrot podatku VAT, a wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do zagranicznego urzędu skarbowego.

Na czyje konto odbywa się zwrot VAT z UE?

Zwrot podatku VAT odbywa się na konto przedsiębiorcy wskazane we wniosku.

Czy wniosek o zwrot VAT z UE jest zawsze rozpatrywany pozytywnie?

Wniosek o zwrot podatku VAT z zagranicy nie zawsze jest rozpatrywany pozytywnie. Jest to uzależnione od szeregu uwarunkowań obowiązujących w danym kraju, w którym przedsiębiorca chce ubiegać się o zwrot podatku VAT, rodzaju przedłożonych dokumentów oraz ponoszonych wydatków. Warto więc skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej firmy, by spełnić wszystkie wymogi z tym związane a następnie właściwie zaksięgować otrzymany zwrot podatku VAT.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o zwrot VAT z UE?

Wniosek o zwrot podatku VAT składa się do 30. września bieżącego roku za rok poprzedni. Wnioski można składać za cały rok kalendarzowy, lub okresy kwartalne, a w przypadku niektórych państw okresy kilkumiesięczne, jednak nigdy nie krótsze niż 3 miesiące kalendarzowe.

Czy jest jakaś minimalna kwota zwrotu podatku VAT z UE?

W przypadku wniosków rocznych minimalna wnioskowana kwota zwrotu wynosi 50 EUR, natomiast w przypadku wniosków za okres krótszy niż rok kwota ta wynosi ona 400 EUR.

Jak uzyskać zwrot podatku VAT za paliwo z UE?

Zwrot podatku VAT za paliwo z krajów Unii Europejskiej objęty jest tą samą procedurą, co pozostałe wydatki poniesione w innych państwach członkowskich. W ramach procedury zwrotu VAT z UE oraz Norwegii można wnioskować o zwrot podatku zarówno za paliwo jak i za pozostałe wydatki związane z prowadzoną przez Państwa działalnością.

Czy można otrzymać zwrot VAT z UE z paragonów?

Niektóre kraje UE uznają paragony za paliwo i inne towary oraz usługi jako uproszczoną formę faktury z ograniczeniem do pewnej kwoty maksymalnej. Paragon różni się tym od faktury, że nie zawiera danych nabywcy.

Zachęcamy do kontaktu z nami, by dowiedzieć się, które kraje i w jakim zakresie uznają paragony jako uproszczoną formę faktury.

Kontakt

Zachęcamy Państwa do skontaktowania się           z nami i poznania szczegółowych warunków współpracy drogą telefoniczną bądź elektroniczną (e-mail).

Zapraszamy również do osobistej wizyty               w naszym biurze.

 


Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z ( realizacją zgłoszenia). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Dominika Kunicka, Firma Tax Navigator z siedzibą ul. Tarnogajska 11/13 lok. 221, 50-512 Wrocław.