Częste pytania

Zwrot VATz UE - częste pytania

Najczęściej zadawane pytania dot. zwrotu VAT z zagranicy

Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o zwrot podatku VAT z UE?
rozwiń

Jeśli firma jest zarejestrowana w Polsce i jest podatnikiem VAT czynnym może ubiegać się o zwrot podatku VAT w zakresie wydatków w UE związane z wykonywaniem działalności gospodarczej.

By ubiegać się o zwrot podatku VAT z zagranicy, przedsiębiorca musi spełnić szereg określonych warunków.

 • działalność gospodarcza musi być zarejestrowana w Polsce, firma musi być płatnikiem VAT
 • przedsiębiorca nie może być zarejestrowany jako płatnik VAT w kraju, w którym został poniesiony wydatek
 • przedsiębiorca nie może dokonywać sprzedaży swoich towarów lub usług w kraju, w którym został poniesiony wydatek
 • wydatki na towary lub usługi mogą być związane wyłącznie z działalnością gospodarczą
 • wydatki poniesione na towary lub usługi nie mogą być wydatkami prywatnymi
 • przedsiębiorca ma odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup towarów lub usług (faktury, rachunki), wystawione zgodnie z przepisami kraju, w którym zamierza ubiegać się o zwrot podatku VAT z UE

Jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek o zwrot podatku VAT z zagranicy?
rozwiń

Zakup towarów lub usług powinien być udokumentowany prawidłowo wystawioną fakturą. Paragony uznawane są w niektórych krajach na zasadach szczególnych, działają jak „uproszczona” faktura, dotyczą jednak z reguły mniejszych kwot. By sprawdzić, czy możliwy jest zwrot podatku VAT na podstawie paragonu najlepiej skontaktować się z wyspecjalizowanym biurem księgowym, jak nasze.

Za jakie towary można otrzymać zwrot podatku VAT z UE?
rozwiń

Zwrot podatku VAT przysługuje za wydatki poniesione na towary i usługi związane z wykonywaniem działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce.  Są to najczęściej:

 • zakup paliwa
 • opłaty za przejazdy autostradami
 • opłaty parkingowe
 • zakwaterowanie w hotelu
 • posiłki w restauracji
 • opłaty za wejściówki na  konferencje, targi

Za jakie towary NIE można otrzymać zwrotu podatku VAT?
rozwiń

Zwrot podatku VAT nie przysługuje za

 • zakup towarów przywożonych z terytorium innego kraju UE na terytorium PL
 • zakuty prywatne

oraz zasadniczo za alkohol, papierosy, artykuły luksusowe, jednakże zależy to bezpośrednio od przepisów danego państwa członkowskiego UE

Czy warto ubiegać się o zwrot podatku VAT?
rozwiń

Choć ubieganie się o zwrot podatku VAT może wydawać się skomplikowane, warto podjąć ten wysiłek i odzyskać podatek VAT od zagranicznych wydatków. Przedsiębiorca może otrzymać do 100% * zapłaconego w danym kraju podatku VAT.

*całkowita kwota zwrotu ostatecznie zależy od kraju członkowskiego i jego przepisów

Jak długo firma czeka na zwrot podatku VAT z UE?
rozwiń

Procedura rozpatrywania dokumentów o zwrot podatku VAT trwa do 4 miesięcy. Jeśli urząd skarbowy poprosi o dodatkowe wyjaśniania okres ten może ulec wydłużeniu.
Warto mieć na uwadze, że czas rozpatrywania wniosków ulega wydłużeniu, gdy składa się je pod koniec września, kiedy mija termin składania wniosków za poprzedni rok. W tym czasie dużo podmiotów składa wnioski, a wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do zagranicznego urzędu skarbowego.

Na czyje konto odbywa się zwrot VAT z UE?
rozwiń

Zwrot podatku VAT odbywa się na konto przedsiębiorcy wskazane we wniosku.

Czy wniosek o zwrot VAT z UE jest zawsze rozpatrywany pozytywnie?
rozwiń

Wniosek o zwrot podatku VAT z zagranicy nie zawsze jest rozpatrywany pozytywnie. Jest to uzależnione od szeregu uwarunkowań obowiązujących w danym kraju, w którym przedsiębiorca chce ubiegać się o zwrot podatku VAT. Warto więc skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej firmy, by spełnić wszystkie warunki z tym związane a następnie właściwie zaksięgować otrzymany zwrot podatku VAT.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o zwrot VAT z UE?
rozwiń

Wniosek o zwrot VAT składa się do końca września kolejnego roku za poprzedni rok. Wnioski składa max. za okres roku kalendarzowego lub krótszy okres min. 3 miesięcy.

Czy jest jakaś minimalna kwota zwrotu podatku VAT z UE?
rozwiń

Za okres roku minimalna kwota VAT do jednego kraju wynosi 50 euro, w przypadku 3 miesięcy jest to 400 euro.

Jak uzyskać zwrot podatku VAT za paliwo z UE?
rozwiń

Przy zwrocie podatku VAT za paliwo obowiązują podobne przepisy i procedury, jak w przypadku postępowania o zwrot VAT za inne towary i usługi. Skontaktuj się z nami, a szybko i rzetelnie przeprowadzimy postępowanie o zwrot podatku VAT za paliwo w danym kraju.

Czy można otrzymać zwrot VAT z UE z paragonów?
rozwiń

Niektóre kraje UE uznają paragony za paliwo i inne towary i usługi jako uproszczoną formę faktury z pewnym ograniczeniem do określonej kwoty maksymalnej.  Paragon różni się tym od faktury, że nie zawiera danych nabywcy.

By otrzymać zwrot VAT z paragonów, skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, które kraje i w jakim zakresie uznają paragony jako uproszczoną formę faktury.