Stawki

Zwrot vat z zagranicy - StawkiStawki VAT w różnych krajach UE i Norwegii

Chcecie Państwo ubiegać się o zwrot podatku VAT z zagranicy?
Poniżej zamieszczamy stawki VAT za bieżący i ubiegły rok obowiązujące w krajach
UE i Norwegii.

Często przedsiębiorcy mylnie zakładają, że w innych krajach UE w zakresie zwrotu podatku VAT obowiązują takie same przepisy jak w Polsce. Tymczasem każdy kraj ma w tym zakresie własne uregulowania. Oznacza to, że polski przedsiębiorca podróżując np.: do Niemiec samochodem osobowym zgodnie z niemieckimi przepisami, może ubiegać się o zwrot podatku VAT za paliwo.

Skontaktujcie się Państwo z nami, by uzyskać szczegółowe informacje w jakim zakresie można otrzymać zwrot podatku VAT  w którymś z krajów UE lub Norwegii np.:
od paliwa, rozrywek, rachunków za restauracje, hotele itp.

STAWKA PODSTAWOWA VAT W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2018 ROKU
Austria 20%
Belgia 21%
Bułgaria 20%
Chorwacja 25%
Cypr 19%
Czechy 21%
Dania 25%
Estonia 20%
Finlandia 24%
Francja 20%
Grecja 24%
Hiszpania 21%
Holandia 21%
Irlandia 23%
Litwa 21%
Luksemburg 17%
Łotwa 21%
Malta 18%
Niemcy 19%
Polska 23%
Portugalia 23%
Rumunia 19%
Słowacja 20%
Słowenia 22%
Szwecja 25%
Węgry 27%
Wielka Brytania 20%
Włochy 22%
Norwegia 25%

 

STAWKA PODSTAWOWA VAT W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 ROKU
Austria 20%
Belgia 21%
Bułgaria 20%
Chorwacja 25%
Cypr 19%
Czechy 21%
Dania 25%
Estonia 20%
Finlandia 24%
Francja 20%
Grecja 24%
Hiszpania 21%
Holandia 21%
Irlandia 23%
Litwa 21%
Luksemburg 17%
Łotwa 21%
Malta 18%
Niemcy 19%
Polska 23%
Portugalia 23%
Rumunia 19%
Słowacja 20%
Słowenia 22%
Szwecja 25%
Węgry 27%
Wielka Brytania 20%
Włochy 22%
Norwegia 25%